Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, μετά από εντατικές προσπάθειες, έχουν αναρτηθεί στο σύστημα TAXISnet οι Δηλώσεις Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς (ΤΦ1 Λογ.), για το Φορολογικό έτος 2021, οι οποίες είναι διαθέσιμες για υποβολή.

Σημειώνεται ότι φέτος, για πρώτη φορά, έχει επιτευχθεί η τόσο έγκαιρη ανάρτηση των Δηλώσεων, έτσι ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος στους φορολογούμενους να συμμορφωθούν με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η 31η ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Το Τμήμα Φορολογίας παροτρύνει τους φορολογούμενους και τους εκπροσώπους αυτών, να αξιοποιήσουν το 10μηνο χρονικό διάστημα που παρέχεται για έγκαιρη υποβολή των πιο πάνω Δηλώσεων.

Στόχος του Τμήματος είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των καταληκτικών ημερομηνιών, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και η αποφυγή παρατάσεων, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα φορολογικής συμμόρφωσης.