Προσωρινή δήλωση φόρου 2022 (Greek)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την προσωρινή φορολογική εκτίμηση για το 2022. Οι εταιρείες πρέπει να ενημερώσουν τον Διευθυντή του Τμήματος Φορολογίας έως τις 31 Ιουλίου 2022, για το εκτιμώμενο προσωρινό φορολογητέο εισόδημά τους και, κατά συνέπεια, τον προκύπτοντα πληρωτέο προσωρινό φόρο για το έτος 2022. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Φόρου Εισοδήματος, όλες […]

Provisional Tax Return 2022 (English)

We would like to inform you about the Temporary Tax Assessment for 2022. The companies must notify the Director of Tax Department by the 31st of July 2022, of their estimated temporary chargeable income, and consequently their resulting temporary tax for the year 2022. Under the Income Tax law, all Cyprus tax resident companies are […]

Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος ΕταιρεΙας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτούμενου με Λογ/σμούς (ΤΦ1 Λογ.) για το Φορολογικό Έτος 2021

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, μετά από εντατικές προσπάθειες, έχουν αναρτηθεί στο σύστημα TAXISnet οι Δηλώσεις Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτούμενου με Λογαριασμούς (ΤΦ1 Λογ.), για το Φορολογικό έτος 2021, οι οποίες είναι διαθέσιμες για υποβολή. Σημειώνεται ότι φέτος, για πρώτη φορά, έχει επιτευχθεί η τόσο έγκαιρη ανάρτηση των Δηλώσεων, έτσι ώστε να δοθεί αρκετός […]